Language
 
 
A- A A+

शीर्षक

पावसाळी अधिवेशनजून, 2014 दरम्यान दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या सन 2012-13 या वर्षातील विभाग / विकासमंडळनिहाय नियतव्यय व प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र

विभागाचे नाव

नियोजन विभाग

वर्ष

२०१५

लिंक

https://plan.maharashtra.gov.in/Sitemap/plan/pdf/Boardwise-Exp-2012-13.pdf

भाषा

मराठी

प्रकार

Portable Document Format