Language
 
 
A- A A+

शीर्षक

विधीमंडळ अर्थसंकल्पिय अधिवेशनमार्च, 2015 दरम्यान दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या सन 2013-14या वर्षातील विभाग / विकासमंडळनिहाय नियतव्यय व प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र

विभागाचे नाव

नियोजन विभाग

वर्ष

२०१५

लिंक

https://plan.maharashtra.gov.in/Sitemap/plan/pdf/Boardwise-Exp-2013-14.pdf

भाषा

मराठी

प्रकार

Portable Document Format